top of page
FÖRVALTNING

Totalt bidrog vänner, bekanta och släktingar med ca 1 500 000 kronor för att starta Minnesfonden efter Sollos bortgång.

På inrådan av Sollos revisor, Anders Engström, bildades ingen egen stiftelse eller fond för förvaltning av inkomna medel utan kapitalet förvaltas av Investment AB Spiltan och får därmed samma avkastning som Spiltans substansutveckling som genom åren varit såhär:

2010 +1%
2011 +0 %
2012 +7 %
2013 +51 %
2014 +23 %
2015 +111 %

2016 +70 %

2017 +59 %

2018 +21 %

2019 +22 %

Vi har sedan starten och fram t o m 31/12 2019 betalat ut och haft kostnader på totalt 3,7 Mkr.

Efter den extremt framgångsrika förvaltningen av Inv. AB Spiltan under 10 år har ansvariga för priset beslutat att i fortsättningen använda det kapital som har upparbetats för den fortsätta verksamheten. Förmögenheten på drygt 5 miljoner kronor finns deponerad hos Spiltan som också sköter den löpande administrationen.

bottom of page