top of page
VEM VAR
LARS OLOF "SOLLO" BÄCKMAN?

Sollo föddes i Nacka, Stockholm, där han även växte upp.

Sin universitetstid tillbringade han i Linköping, där han 1972 skrev in sig vid dåvarande Tekniska Högskolan, och gick ut bland de första examina från den nystartade I-linjen. Universitetstiden var intensiv och han blev redan där en stor profil. Han var både levnadsglad och intellektuell, och lyckades som få kombinera de två egenskaperna.

 

Under sin tid vid universitetet hann han med att vara kårordförande, bli en av grundarna till både student-orkestern LiTHE Blås och Studentorkesterfestivalen (SOF i Linköping och STORK i Uppsala). Senare blev han även lärare och studierektor.

 

Sollo kan ses som en av Sveriges mer kända profiler som relationsbyggare mellan kapital och entreprenörer. Hans passion låg oftast närmare entreprenören än kapitalet även om han rörde sig i finansens finrum med säkerheten hos en som både förstår spelet och har kompetensen. Hans stora nätverk fanns inte bara i Sverige utan det var minst lika självklart internationellt. Han verkade ofta, genom en styrelseplats, med att lösa de mindre bolagens finansiering. Hans ovanligt mänskliga syn på näringslivet kan sammanfattas i en av hans deviser – "kvinnor och män som skämtar och är glada har samtidigt svårt att luras i affärer. Strikta gubbar i blå kostymer däremot vet man aldrig var man har".

Han fortsatte också att engagera sig i de svenska forskningsmiljöerna vilket förutom ett oslagbart kontaktnät, även resulterade i en gästprofessur i Prag. Hans expertis låg inom logistik och styrning av utvecklingsprosesser.

 

Det är Sollos värderingar och egenskaper som ligger till grund och är ledstjärnan i Sollos Minnesfonds arbete för att lyfta fram människor som bidrar till ett bättre affärsklimat och hjälper affärsänglar och entreprenörer att blir bättre i sina respektive roller.

bottom of page